Orgelkurs for ungdom


Velkommen på orgelkurs for ungdom 17.-20.september. Du får oppleve læring, spilleglede, kunstneriske opplevelser, kunnskapsutveksling og sosiale opplevelser. Elever fra hele landet deltar, i ulike aldersgrupper og ulike nivåer.

Kurset avholdes under Norsk orgelfestival. Lærere i 2020 er Mariko Takei (kantor Løvstakken kirke, Bergen), Martine Bæver Larsen, (organist Skollenberg kirke, Kongsberg) og Nils Henrik Asheim (konserthusorganist, Stavanger konserthus). Kurset ledes av Andreas Pettersen, organist i Trondheim kirkelige fellesråd. 

 

For å melde deg på må du være mellom 12-25 år. Deltakeravgift er 150 kr. Betalingen dekker medlemskap i Norsk orgelfestivals orgelklubb. Festivalen refunderer utlegg for reisekostnader og dekker opphold og kost. Foreldre som reiser sammen med deltaker dekker egne kostnader. FRIST påmelding 01.august 2020. FRIST UTSATT til 1.sept, eller til kurset er fullt. 

PÅMELDINGSSKJEMA

Norsk orgelfestival tildeler plass på kurset med utgangspunkt i først til mølla prinsipp, men vi må også ta hensyn til at kurset skal tilrettelegges etter alder og nivå. Vi vil gjøre en helhetlig vurdering ved tildeling av plass, og festivalen står derfor fritt til å kunne gjøre unntak fra først til mølla dersom det er behov for annen plassfordeling. 

 

STØTTESPILLERE

 

                                               

  

                               

 

                           

 

  

 

                            

                                                              MUSIKKFORLAGENE       

 

 

 

               

 

 

SAMARBEIDSPARTNERE

 

 

 

                                              

 

Bjergsted Brass Week