Vel gjennomført urpemiere!


Vi gratulerer Martin Haug Tieghem med bestillingsverket Duo I, som ble fremført for aller første gang i Stavanger konserthus 8.mai

Det ble skjønn harmoni mellom harpe og orgel under konserten "Harpe og orgel - Et klanglig speil". 

Harpen er et instrument med historisk betydning som Norsk orgelfestival ønsker å rette oppmerksomhet mot og synliggjøre. I likhet med kirkeorgelet har harpen fått status som truet instrument. Det er derfor svært viktig at det produseres ny musikk med disse instrumentene. 

Vi gratulerer Martin Haug Tieghem med bestillingsverket Duo I. Det splitter nye verket skrevet på oppdrag for Norsk orgelfestival ble fremført for aller første gang i Stavanger konserthus 8.mai, av harpist Giselle Boeters og konserthusorganist Nils Henrik Asheim.

I tillegg til nytt verk ble det også spilt et variert program verker av Händel, César Franck, Mahlers, Debussy samt transkribert musikk for orgel, harpe, klaver og slagverkinstrumenter av Nils Henrik Asheim. 

 

 

Konserten ble arrangert av Stavanger konserthus i samarbeid med Norsk orgelfestival. Duo I er skrevet med støtte fra Det Norske komponistfond. 

Foto: Stavanger konsertshus/Mari Hult

Tilbake